Aktualności

2015-04-30 Liga Kobiet Polskich w Federacji

Do grona organizacji członkowskich Federacji dołączyła organizacja Liga Kobiet Polskich Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki. Liga Kobiet Polskich to organizacja o wielu osiągnięciach i bardzo dużym autorytecie. Siedzibą organizacji jest Bydgoszcz.

Liga Kobiet Polskich niesie pomoc rodzinom, samotnym kobietom, a szczególnie osobom z upośledzeniem umysłowym. Jest razem z kobietami, które dźwigają ciężar wychowywania dziecka z niepełnosprawnością intelektualną. Wśród działań Ligii wskazać można m.in. organizowane od 2000 roku Dni Godności, Sesje w Sejmiku Województwa, festyny, spartakiadę i wiele innych. Organizuje także turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin, prowadzi akcje prozdrowotne, pomaga w przeprowadzaniu badań mammograficznych, pozyskuje i przekazuje również odzież oraz sprzęt AGD rodzinom potrzebującym.

W 2013 roku Liga Kobiet Polskich uzyskała wyróżnienie sektora pozarządowego – tytuł Organizacji sprawdzonej.