Aktualności

2015-08-26 LGD dla Torunia? Tak, jeszcze w 2015 roku
Zdjęcie ze spotkania 21 sierpnia; for. Marcel Woźniak, orbitorun.pl

W Toruniu powstaje nowe stowarzyszenie. Ta informacja nie byłaby intrygująca, gdyby nie fakt, że to stowarzyszenie inne niż wszystkie. Dlaczego? Organizacja, która ma być rzeczywistym partnerstwem mieszkańców, organizacji pozarządowych,  przedsiębiorców i samorządu – kolejność alfabetyczna, bo  każdy partner współpracy (sektor) będzie w stowarzyszeniu tak samo ważny i potrzebny.

Stowarzyszenie będzie Lokalną Grupą Działania dla miasta Torunia (LGD), w którym to sami mieszkańcy będą zaangażowani w pomoc innym mieszkańcom w ich różnorodnych problemach i potrzebach. LGD ukierunkowane będzie głównie na przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, integrację społeczną i zawodową, pomoc dzieciom i młodzieży, ale również dorosłym mieszkańcom, całym rodzinom, w tym seniorom.

Co już za nami? 21 sierpnia br. w toruńskim CSW – mimo piątkowego popołudnia (17.00-19.30) – po raz drugi spotkało się kilkadziesiąt osób po to, by pracować warsztatowo w grupach problemowych (rodzina, niepełnosprawność, bezrobocie, seniorzy, dzieci i młodzież) nad celami statutowymi dla LGD, proponowanymi formami działania, nad pomysłami. Poziom zaangażowania uczestników – bardzo wysoki, temperatura dyskusji – wysoka jak za oknem. Podczas 2-godzinnej pracy wielu osób powstał ciekawy i inspirujący materiał do wykorzystania w opracowaniu projektu statutu LGD i założeń Lokalnej Strategii, którą nowe stowarzyszenie już tworzy. Mnóstwo pięknych zdjęć ze spotkania tutaj >>>

Co przed nami?
termin składania deklaracji włączenia się w LGD – do 7.września br. (formularz tutaj >>>)
spotkanie założycielskie LGD – 16 września br. o godz. 16.00 w CSW.

Stowarzyszenie LGD z chwilą powstania będzie miało za zadanie ułatwiać partnerską współpracę mieszkańców i ich organizacji, samorządu oraz przedsiębiorców, tworzyć przestrzeń i warunki do współtworzenia oferty, zgłaszania potrzebnych działań, partycypowania w posiadanym przez LGD budżecie.

Organizatorem dwóch dotychcasowych spotkań animacyjnych powstawania i planowania działań LGD była toruńska Rada Działalności Pożytku Publicznego, a wśród jej członków bardzo aktywni są reprezentanci Federacji: Ewa Grobelska, Małgorzata Kowalska, Łukasz Broniszewski i Janusz Wiśniewski.

Kontakt do RDPP ws. powstającego LGD: Agnieszka Szczepańska, Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji, e-mail: rdpp@um.torun.pl, tel. 56 611 87 24

Fot. Marcel Woźniak, orbitorun.pl