Aktualności

2014-11-27 Lepsze wrogiem dobrego? Nie w Koronowie!

Jak wzmocnić współpracę z organizacjami pozarządowymi w powiecie bydgoskim – na to pytanie odpowiadali uczestnicy spotkania w Koronowie, które odbyło się 25 listopada.

To kolejne z cyklu spotkań dla organizacji realizowane przez Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy, ale pierwsze od kilku lat spotkanie w Koronowie. Uczestniczyło w nim prawie 30 osób reprezentujących stowarzyszenia i fundacje, kluby sportowe oraz spółdzielnię socjalną.

- Rozmawialiśmy o trzech istotnych kwestiach: współpracy finansowej i niefinansowej organizacji z powiatem oraz o sposobach komunikacji lub bardziej konsultacji z organizacjami ważnych kwestii, które dzieją się w powiecie - mówi Janusz Wiśniewski z Kujawsko-Pomorskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, współprowadzący spotkanie. - W każdym z tych obszarów udało nam się wskazać elementy pozytywne, jak również takie, które tę współpracę utrudniają.

Zebrane wnioski i sugestie będą analizowane przez Starostwo i uwzględniane w przygotowywanych dokumentach, m.in. regulaminie konsultacji i programie współpracy z NGO na 2016 rok.

- Dzięki zastosowaniu podczas spotkania aktywnej formy World Cafe zidentyfikowano szereg ważnych potrzeb - stwierdza Andrzej Jurak ze Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy. - Są wśród nich: potrzeba pomocy merytorycznej pracowników Starostwa podczas aplikowania i rozliczania dotacji, potrzeba utworzenia katalogu podmiotów III sektora, realizacji spotkań w formie dyskusyjnej i warsztatowej, ale także potrzeba uproszczenia procedur aplikowania w konkursach organizowanych przez Starostwo, czy też propozycja corocznego sumowania rezultatów zadań publicznych realizowanych przez organizacje.