Aktualności

2021-10-29 Ładujemy rzecznicze baterie - spotkanie Forum Dobrego Prawa

Aby zyskać inspirację, zdobyć wiedzę i "naładować rzecznicze baterie" organizujemy kolejne spotkanie Forum Dobrego Prawa. A że nowych tematów i spraw, w których III sektor powinien zająć stanowisko nie ubywa, spotkanie jest także okazją by "zewrzeć szyki" i zaplanować działania. W dniach 2-3 grudnia spotkamy się w Ciechocinku.

W 2017 roku stworzyliśmy Forum Dobrego Prawa, które w kolejnych latach urosło do grupy 49 przedstawicielek i przedstawicieli kujawsko-pomorskich organizacji pozarządowych. W Forum zajmujemy się monitorowaniem przepisów ważnych dla NGO oraz proponowaniem zmian w prawie. To również forma kontaktu i współpracy, która pomaga nam w prowadzeniu działań rzeczniczych, wymienianiu się doświadczeniami i planowaniu kolejnych przedsięwzięć. Naszym celem jest tworzenie zaplecza eksperckiego III sektora w regionie dla potrzeb udziału organizacji pozarządowych w procesie stanowienia prawa.

Podczas spotkania w Ciechocinku będziemy kontynuowali i rozwijali naszą działalność. Weźmiemy udział w dwóch szkoleniach, bo szukamy kolejnych narzędzi pracy. W kontekście naszej działalności rzeczniczej i partycypacyjnej będziemy rozmawiali o technice oceny skutków regulacji, a także o technikach badawczych. Zaplanowaliśmy spotkania z liderami dwóch think-tanków. Ich doświadczenia będą nam pomocne w prowadzeniu działań. Będziemy również debatowali o planach działania, a więc pomysłach na zmiany w prawie, które wypracowujemy i przekazujemy administracji. A jednym z najważniejszych elementów naszych spotkań są rozmowy, zarówno podczas zajęć, jak te kuluarowe i wieczorne. To one pozwalają "naładować rzecznicze baterie". Ta energia będzie potrzebna, bo przed nami chciażby konsultacje nowego regionalnego programu operacyjnego na lata 2021-2027.

Program spotkania dostępny jest tutaj >>.