Aktualności

2015-01-20 Kujawsko-pomorskie organizacje sejmikują
Sejmik NGO IV kadencji (fot. Tymoteusz Tymiński)

Dziś oficjalnie rozpoczął pracę Sejmik Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego IV kadencji. W Sejmiku uczestniczą także przedstawiciele Federacji.

Wybory do Sejmiku to poważne przedsięwzięcie. W trakcie oficjalnych spotkań swoich reprezentantów wybierały i delegowały do Sejmiku organizacje ze wszystkich powiatów – po jednym z powiatów ziemskich i po dwóch z powiatów grodzkich. Federacja nie była dotychczas reprezentowana w Sejmiku. W wyborach do Sejmiku aktualnej kadencji przedstawiciele Federacji zostali wybrani przez organizacje toruńskie (pisaliśmy o tym szerzej >>>). Dziś (20 stycznia br.) w Urzędzie Marszałkowskim odbyło się spotkanie inauguracyjne Sejmiku.
Do zadań Sejmiku należą m.in. inicjowanie i współtworzenie projektów ustaw, uchwał i innych aktów prawnych, zwłaszcza tych odnoszących się do III sektora oraz wypracowywanie wspólnego stanowiska odnośnie aktualnych zagadnień, problemów i rozwiązań dotyczących sektora pozarządowego województwa.

Z listą członków Sejmiku zapoznać można się tutaj, a galerię zdjęć z pierwszego posiedzenia znaleźć można na stronie internetowej województwa (link bezpośredni >>>).