Aktualności

2014-02-10 Kto nie konsultuje, nie ma racji

Krótki przegląd aktywności Federacji w konsultacjach społecznych został zebrany w kilkunastostronicowym raporcie. Opracowanie ma śmiały tytuł (Kto nie konsultuje, nie ma racji) i pokazuje przykłady zaangażowania Federacji w konsultacjach i wynik tej pracy.

- Chcemy pokazywać czy i co wychodzi z udziału organizacji pozarządowej w konsultacjach – mówi Janusz Wiśniewski z Federacji. – Póki co, więkoszość konsultacji w naszym kraju to takie "sprawdzanie zawartości" planów publicznych. Organizacje nie chcą uczestniczyć w tych procesach, nadal widać ich dużą niechęć. Przegląd naszych działań może tego podejścia nie zmieni, ale przynajmniej nie da nikomu podstaw do twierdzenia, że zaangażowanie w konsultacjach nie ma sensu – podsumowuje.

Opracowanie o konsultacjach należy do raportów Biura Monitoringu, czyli przedsięwzięcia Federacji, które ma zbierać różne doświadczenia zaangażowania we współpracy międzysektorowej. Dotychczas Federacja w poświęconej tej działalności zakładce internetowej zamieściła już opracowania (raporty) o zaangażowaniu na rzecz jasności rozliczeń w PFRON, tworzeniu procedur wyłaniania projektów EFS i konstruowaniu dokumentów programowych i strategicznych.