Aktualności

2022-11-18 Kto angażuje się społecznie... musi myśleć o przyszłości

Rozmawiacie o przyszłości sektora pozarządowego? My rozmawialiśmy podczas spotkania Forum Dobrego Prawa, czyli naszej grupy, która angażuje się w rzecznictwo interesów III sektora. Spotkanie było dwudniowe, dotyczyło także planowania przyszłości działań Forum, jak i poświęciliśmy je budowaniu kompetencji w trakcie warsztatu „Jak pisać, by dotrzeć z przekazem”.

Forum Dobrego Prawa to działająca przy Federacji grupa, która zajmuje się monitorowaniem przepisów ważnych dla NGO i dla ich działalności oraz proponowaniem zmian w prawie. Forum to również forma kontaktu i współpracy przedstawicieli NGO, którzy są absolwentami naszej Szkoły Stanowienia Prawa. Celem funkcjonowania Forum jest przede wszystkim tworzenie zaplecza eksperckiego III sektora w regionie dla potrzeb udziału organizacji pozarządowych w procesie stanowienia prawa. Co jakiś czas organizujemy spotkania Forum, aby podsumowywać dotychczasowe działania, planować i wdrażać kolejne oraz uzupełniać kompetencje.

Listopadowe dwudniowe spotkanie podzieliliśmy na dwie części – w pierwszej staraliśmy się wyobrazić sobie, bazując na doświadczeniach, obserwacjach i wiedzy o zachodzących zjawiskach społeczno-gospodarczych, jaki będzie sektor pozarządowy za 15 lat. Pytanie trudne, ale udało nam się zebrać wiele ciekawych spostrzeżeń i ocen, a przede wszystkim oderwać się od codziennych działań i poświęcić czas na wyobrażenie sobie wyzwań, szans i zagrożeń przyszłości.

Z kolei druga część spotkania została poświęcona warsztatom kompetencyjnym, które służyły kształtowaniu umiejętności dobrego pisania materiałów, tekstów i komunikatów w internecie. Była mowa o kilku zasadach tworzenia tekstów, o różnicy między „napisać a przekazać”, o roli i budowaniu tytułów informacji, o języku, stylu i redagowaniu i o dobrych praktykach.

W spotkaniu Forum uczestniczyło blisko 30 osób, a wydarzenie odbyło się w dn. 4-5 listopada br. Kolejne spotkanie w lutym 2023.