Aktualności

2013-11-22 Krótka książeczka o nas samych

Wydaliśmy właśnie publikację o Federacji. Opowiadamy w niej, czym się zajmujemy, jak działamy i o tym co spowodowało, że kilka stowarzyszeń i fundacji stworzyło organizację zrzeszającą ich podmioty, a kolejne do niej przystępują. Książeczka ma drukowaną oraz elektroniczną wersję.

W publikacji opowiadamy, jak tworzyliśmy system wewnętrznych standardów oraz kartę zasad NGO. Efektem tych działań jest m.in. certyfikacja „Organizacja sprawdzona”, której dwie edycje odbyły się w 2012 i 2013 roku, a kolejna przygotowywana jest na rok przyszły. Pokazujemy też, w jaki sposób reprezentujemy interesy NGO, jak angażujemy się we współpracę z administracją publiczną, w konsultacje społeczne oraz w działania strażnicze. Ujawniamy również kierunki naszych działań, które chcemy rozwijać w najbliższych latach.

Nie zabrakło w publikacji informacji jak przystąpić do Federacji, bo jej członkiem może zostać każda organizacja, która ma ambicję działania na rzecz wzmacniania sektora pozarządowego i umacniania partnerskiej współpracy z administracją publiczną.

Publikację można przeczytać (i pobrać)
tutaj >>>, a jej drukowaną (zdecydowanie ładniejszą) wersję otrzymać nieodpłatnie pocztą tradycyjną (kontakt: federacja@federacja-ngo.pl).

Fragmenty publikacji
Fragmenty publikacji