Aktualności

2016-01-07 Kontrola społeczna nad funduszami UE w regionach
photo by Luca, freeimages.com

Samorządy województw mają znaczący wpływ na zarządzanie funduszami unijnymi w najbliższych latach. A organizacje pozarządowe stają się coraz poważniejszym partnerem w planowaniu i monitorowaniu funduszy, jak też coraz świadomiej wypełniają zadanie kontroli społecznej działań administracji w odniesieniu do funduszy. Wyniki tej aktywności NGO w regionach znalazły się w raporcie przygotowanym przez Ogólnopolską Federacją Organizacji Pozarządowych (OFOP) i Kujawsko-Pomorską Federację Organizacji Pozarządowych.

Podsumowujemy 2015 rok. Sporo czasu poświęciliśmy w nim na wspólne działaniach z OFOP, które dotyczyły monitorowania przez organizacje pozarządowe przygotowań województw do korzystania z funduszy UE na lata 2014-2020. W tym celu powstał, prowadzony przez OFOP, zespół osób monitorujących fundusze, który utworzyli przedstawiciele organizacji pozarządowych z 16 województw. Zespół po raz pierwszy spotkał się na roboczym, trzydniowym spotkaniu w Toruniu. Potem były seminaria dla NGO, spotkania z reprezentantami urzędów marszałkowskim, spotkania ogólnopolskie dla organizacji, spotkania regionalne, tworzenie zespołów monitorujących w każdym z regionów oraz kontakty i współpraca z instytucjami centralnymi odpowiedzialnymi za podstawowe zasady korzystania z funduszy. A teraz mamy jeszcze raport z monitorowania, czyli częściowe podsumowanie tej ponadrocznej aktywności.

Raport „Organizacje pozarządowe w procesie programowania Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020” obejmuje trzy zagadnienia: proces tworzenia dokumentów programowych, w tym Regionalnych Programów Operacyjnych 2014-2020 (RPO) oraz powoływania pozarządowych członków komitetów monitorujących tych programów, działalność Lokalnych Punktów Informacyjnych z perspektywy organizacji pozarządowych oraz dostępność dla organizacji środków finansowych z RPO.

Raport został opracowany na podstawie danych ze wszystkich województw, zbieranych na przestrzeni całego roku 2015. Zachęcamy do lektury! To ważny materiał i dla organizacji pozarządowych zainteresowanych funduszami, i dla instytucji zaangażowanych w ich wdrażanie.

Zachęcamy też do wysłuchania krótkiej rozmowy dotyczącej działań Federacji na rzecz dostępności funduszy UE dla NGO (posłuchaj >>>)

Publikacja powstała w ramach projektu "Monitoring funduszy europejskich", realizowanego przez Ogólnopolską Federację Organizacji Pozarządowych (OFOP) we współpracy z Kujawsko-Pomorską Federacją Organizacji Pozarządowych (KPFOP) w ramach programu Obywatele dla demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.