Aktualności

2012-01-05 Konsultujemy Kartę Etyczną NGO

Niezależność, przejrzystość, odpowiedzialność, rzetelność, partnerstwo i unikanie konfliktu interesów to podstawowe zasady, którymi powinny kierować się organizacje pozarządowe. Zasady te zostały wpisane do „Karty zasad organizacji pozarządowej” opracowanej przez Federację. Chcemy poznać uwagi innych organizacji o Karcie i właśnie rozpoczęliśmy jej publiczne konsultacje.

Karta będzie dokumentem stosowanym w Federacji, w organizacjach członkowskich oraz w podmiotach aspirujących. Jednak członkowie Federacji liczą, że również inne osoby i organizacje chętnie włączą się w tworzenie tego dokumentu i podzielą swoimi opiniami. Dlatego też „Kartę etyczną” zamieszczono na podstronie internetowej Federacji, służącej konsultacjom społecznym, która pozwala na pozostawianie komentarzy i uwag do części lub do całości dokumentu.

Uwagi zbierane są do 13 stycznia br.

 

 

Dokument przygotowany w ramach projektu „Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych – rzecznik organizacji i partner we współpracy międzysektorowej” (Więcej o projekcie>>>).