Aktualności

2017-09-14 Konsultacyjna jesień - samorządy czekają na opinie od NGO
Photo by jenny w., freeimages.com

Pierwsze samorządy lokalne ogłaszają konsultacje projektów programów współpracy z NGO na 2018 rok. I to nie tylko przez internet, ale także w formie spotkań z organizacjami.

W ostatnich trzech dniach w serwisie stacja-konsultacja.pl do konsultacji zamieszczone zostały projekty programów, które będą opisywać współpracę samorządów z organizacjami w Bydgoszczy, w Toruniu oraz w powiecie rypińskim. Czasu na konsultacje nie ma wiele - zwyczajowo ok. 20 dni. Zły przykład dał samorząd Torunia, który konsultacje pisemne zaplanował tylko na 7 dni (do 9 do 15 września br.) tłumacząc, że to ostatni etap konsultacji, bowiem toruńskie NGO zaproszone były do konsultacji już w czerwcu br. gdy zorganizowane zostały dla nich spotkanie dyskusyjne (więcej o procesie konsultacji w Toruniu tutaj >>>).
Oprócz konsultacji pisemnych część samorządów organizuje także spotkania otwarte dla organizacji (tak jest m.in. w powiecie rypińskim >>). Programy współpracy przyjmowane są przez samorządy do końca listopada każdego roku - można się więc spodziewać, że przez najbliższe tygodnie każdy samorząd w województwie zapyta organizacje o zdanie.

A czy w Twojej gminie lub w Twoim powiecie trwają już konsultacje społeczne? Jeśli tak, zgłoś konsultowany projekt w serwisie www.stacja-konsultacja.pl. A przede wszystkim zaproponuj swojemu samorządowi, aby poza kontaktem internetowym znalazł czas na spotkanie z organizacjami.