Aktualności

2016-10-14 Konsultacyjna jesień

Tak jak to dzieje się od kilku lat, także w tym roku najwięcej konsultacji społecznych, zwłaszcza tych dotyczących dokumentów, odbywa się na jesieni. W serwisie stacja-konsultacja.pl jest ich także bardzo dużo.

Jesienią samorządy lokalne i regionalne przygotowują program współpracy z organizacjami pozarządowymi na kolejny rok. A przyjęcie tego dokumentu musi być poprzedzone konsultacjami społecznymi. Pod koniec roku wiele instytucji publicznych podsumowuje i zamyka prace nad dokumentami i pomysłami planowanymi do realizacji w najbliższym lub kilku kolejnych latach. Także te procesy przewidują konsultacje społeczne. Aktywność konsultacyjną widać także w naszym serwisie stacja-konsultacja.pl, w którym równolegle trwa kilka konsultacji: obecnie swój program współpracy z NGO konsultuje w nim Ministerstwo Rozwoju (do 24 października br.), dwa dokumenty (strategię rozwoju i program współpracy) konsultuje Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy (oba dokumenty do 03 listopada br.), a Fundacja Aktywizacja prowadzi konsultacje rekomendacji służących aktywizacji osób młodych na rynku pracy (do 18 października br.).

Zachęcamy zarówno do uczestnictwa w konsultacjach w serwisie stacja-konsultacj.pl (do zgłaszania uwag i propozycji do konsultowanych dokumentów), ale także do zamieszczania w serwisie konsultowanych dokumentów. Obsługa „stacji” jest nieskomplikowana i... darmowa dla wszystkich korzystających.