Aktualności

2011-12-20 Konsultacje społeczne - łatwiej dzięki Federacji

Rozproszenie informacji, krótki czas trwania i trudna forma skutecznie utrudniają osobom i podmiotom angażowanie się w konsultacje społeczne. Federacja udostępnia prosty system internetowy, który znacząco ułatwia udział w konsultacjach.

Federacja wyszukuje konsultacje dotyczące organizacji pozarządowych, jakie obecnie trwają i poddane konsultacjom dokumenty umieszcza na stronie federacja-ngo.pl/konsultacje. Osoby zainteresowane pozostawiają na stronie internetowej swoje komentarze do dokumentów, a Federacja przekazuje wszystkie uwagi do instytucji, która organizuje konsultacje.

Założenie jest więc proste - uwagi do dokumentów mogą pozostawiać wszyscy zainteresowani, a weryfikacją i spełnieniem wymogów formalnych, czyli przesłaniem uwag na odpowiednim formularzu i w odpowiednim terminie, zajmuje się Federacja. Jednocześnie instytucje publiczne, które przeprowadzają konsultacje, mogą opublikować w federacyjnym systemie dokumenty, które kierują do konsultacji i mieć pewność, że na pewno propozycje te zostaną skomentowane.

Dotychczas poprzez „System Komunikacji i Konsultacji” konsultowane już były m.in. projekty aktów prawnych i dokumentów związanych z wykorzystaniem środków unijnych, oraz programy współpracy z ngo.

Przykłady już zakończonych konsultacji i wypracowanych stanowisk Federacji są dostępne również na federacja-ngo.pl/konsultacje.

 

System przygotowany w ramach projektu „Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych – rzecznik organizacji i partner we współpracy międzysektorowej” (Więcej o projekcie>>>).