Aktualności

2012-01-20 Konsultacje programów europejskich na lata 2014-2020

„Kreatywna Europa” 2014-2020 - to nowy program, który  obejmie obecnie realizowane „Kultura”, „Media”„Media Mundus”. Konsultacje programu prowadzone przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego trwać będą do 29 stycznia 2012 roku. Również w tym okresie MKiDN konsultuje program „Europa dla Obywateli" na lata 2014-2020. Natomiast do 30 stycznia 2012 roku można zgłaszać swoje uwagi do projektu programu „Erasmus dla wszystkich”, który w latach 2014-2020 będzie wspierał edukację i działania na rzecz młodzieży. Obecnie Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowuje stanowisko rządu dotyczące założeń programu.

Na stronie federacja-ngo.pl/konsultacje można się zapoznać z projektami dokumentów oraz pozostawić swoje uwagi i komentarze.