Aktualności

2020-09-30 Konkursy: Wolontariusz roku i Koordynator wolontariuszy roku

Do 22 października br. trwa nabór zgłoszeń w dwóch ogólnopolskich konkursach związanych z wolontariatem: "Wolontariusz Roku Korpusu Solidarności" i "Koordynator Roku Korpusu Solidarności". Pierwszy z konkursów ma za zadanie podkreślenie dorobku wolontariuszy (grup wolontariackich) i ich uhonorowanie, a drugi ma pozwolić wyrazić uznanie dla koordynatorów wolontariatu, którzy na co dzień zarządzają wolontariatem, wspierają wolontariuszy i pomagają im dokonywać właściwych wyborów w podejmowaniu aktywności wolontariackie.

Organizatorem konkursów jest Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego realizator programu Korpus Solidarności - Program Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018-2030 we współpracy z Partnerami Programu w całym kraju. W województwie kujawsko-pomorskim Partnerem Programu jest Federacja.

Szczegóły konkursów przedstawione są w regulaminie. Przeczytacie tam m.in., że w konkursie "Wolontariusz Roku" może wziąć udział każdy wolontariusz, który przystąpił do Korpusu Solidarności. Kandydaci mogą zgłaszać się osobiście lub mogą być nominowani przez tych, którym pomagają. Zgłosić można zarówno pojedynczą osobę, jak i grupę wolontariuszy, szczegółowo wyjasniono też jak wysłać zgłoszenie kandydata i jaki jest tryb wyboru laureatów.
Z kolei w konkursie "Koordynator Roku" można zgłosić koordynatora wolontariatu z organizacji, która przystąpiła do Korpusu Solidarności - zarówno pojedynczą osobę, jak i grupę koordynatorów, kandydaci mogą zgłaszać się osobiście lub być nominowani przez inne osoby. W regulaminie konkursu opisane są szczegółowo warunki udziału, sposób zgłaszania kandydatów i tryb wyboru laureatów.

Zgłoszeń można dokonywać wyłącznie za pośrednictwem formularza dostępnego na platformie WebAnkieta. Regulaminy obu konkursów oraz formularze zgłoszeniowe dostępne są tutaj >>.