Aktualności

2012-04-03 Konkurs bez rozstrzygnięcia

W konkursie na opracowanie identyfikacji wizualnej ‘Znaku jakości Federacji’ wpłynęło 7 ofert. Żadna z nich nie spełniła kryteriów komisji konkursowej.

Zgodnie z punktem 4 paragrafu 3 Regulaminu konkursu nagroda nie została przyznana. Wyboru logo, zamówionego w trybie rynkowym, dokona zespół ekspercki Federacji jeszcze w kwietniu br.

 

 

Proces certyfikacji realizowany w ramach projektu „Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych – rzecznik organizacji i partner we współpracy międzysektorowej” (Więcej o projekcie>>>).