Aktualności

2012-07-02 Konkurs "Wolontariat w Akcji" rozstrzygnięty

26 czerwca 2012 roku podczas  XIII Forum Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego poznaliśmy wyniki konkursu „Wolontariat w Akcji”, promującego wysokie działania wolontaryjne podejmowane przez NGO w regionie. 

W odpowiedzi na ogłoszenie konkursowe wpłynęły aż 23 zgłoszenia. Zdecydowana większość aplikacji wykraczała daleko poza wymogi ustawy o  działalności pożytku publicznego i wolontariacie, dlatego wybór laureatów był trudny. Kapituła konkursu składająca się z przedstawicieli organizacji pozarządowych i Urzędu Marszałkowskiego przyznała trzy równorzędne nagrody. Otrzymały je:

  • Brodnickie Centrum Caritas im. Bpa Jana Chrapka, które zostało docenione przede wszystkim za wykorzystanie idei wolontariatu w ramach terapii i aktywizacji osób bezdomnych. Bezdomni angażując się jako wolontariusze  pomagają nie tylko innym ale przede wszystkim sobie (www.caritasbrodnica.diecezja.torun.pl);
  • Liga Kobiet Polskich Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki, organizacja która podejmując szerokie działania nie tylko na rzecz kobiet, ale również dzieci i osób niepełnosprawnych (prowadzi m.in. cztery Warsztaty Terapii Zajęciowej) ukazała w jaki sposób można angażować wolontariuszy, by ich potencjał był wykorzystywany w codziennej pracy organizacji (www.ligakobietpolskich.org.pl);
  • Towarzystwo Rozwoju Gminy Dobrcz, które działania wolontaryjne opiera na młodzieży gimnazjalnej. Młodzież pracuje m.in.  w świetlicach wiejskich oraz angażuje się w działania na rzecz społeczności lokalnej. Na uwagę zasługuje fakt powołania Gminnej Rady Wolontariatu, która koordynuje wszelkie działania wolontaryjne podejmowane w ramach działalności stowarzyszenia (www.trgd.dobrcz.pl). 

Każdy z laureatów konkursu otrzymał dyplom uznania oraz nagrodę finansową w wysokości 1.300,00 zł.