Aktualności

2022-12-14 Konkretne zadania dla konkretnego zespołuPodczas ostatniego
spotkania Forum Dobrego Prawa w listopadzie br. wyłoniliśmy 12-osobowy „zespół zadaniowy”. Zespół ma sporo do zrobienia w naszym projekcie "Od zespołowej aktywności do zintegrowanej reprezentacji". Od 07 grudnia członkinie i członkowie zespołu pracują na comiesięcznych spotkaniach.

Zespół zadaniowy wybrany został spośród uczestniczących w Forum Dobrego Prawa i pracować będzie nad konkretnymi rozwiązaniami przedstawianymi następnie Forum do opinii i ostatecznego uzgodnienia. Jedną grupę tych rozwiązań stanowi wypracowanie planu działań Forum na kolejne trzy lata, w tym trzech nowych aktywności dla działań Forum: tworzenie mini-raportów dot. tematów ważnych dla środowiska pozarządowego w regionie z opisem działań rzeczniczych i ich wyniku, nagrywanie i upowszechnianie filmów z wypowiedziami i opiniami w sprawach będących przedmiotem rzecznictwa oraz przeprowadzenie dwóch badań ankietowych w tematach będących przedmiotem rzecznictwa. Drugą grupą działań zespołu jest wypracowanie modelowych rozwiązań służących konsultowaniu dokumentów, zaplanowanie i przeprowadzenie trzech konsultacji dokumentów z wykorzystaniem rozwiązań modelowych, wyciągnięcie wniosków z pilotażu i opisanie doświadczeń w publikacji podsumowującej oraz jej upowszechnienie. Równolegle do tych działań na dwudniowych wyjazdach spotykać się będzie Forum, które każde ze spotkań poświęci podnoszeniu kompetencji oraz wspólnemu planowaniu i rozliczaniu działań rzeczniczych. Dla środowiska pozarządowego w regionie zespół zadaniowy zaplanuje i przeprowadzi dwa jednodniowe szkolenia pt. Jak prowadzić działalność rzeczniczą?, a także zrealizuje konkurs na bony rzecznicze na rozwój aktywności rzeczniczych kujawsko-pomorskich organizacji. 

O kolejnych wydarzeniach i aktywnościach zespołu informować będziemy na bieżąco.


Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich
w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.