Aktualności

2010-11-19 Konferencja - Miejsce osób chorych psychicznie na rynku pracy

Fundacja STABILO oraz RC fundacja konsultingu i rehabilitacji organizują konferencję MIEJSCE OSÓB CHORYCH PSYCHICZNIE NA RYNKU PRACY. Będzie miała ona miejsce w poniedziałek, 22 listopada w Toruniu w Książnicy Kopernikańskiej przy ul. Słowackiego 8

W programie konferencji zaplanowano m.in. wystąpienia m.in. praktyków w zakresie aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych z RC-fundacji konsultingu i rehabilitacji, Caritas Polska, Wąbrzeskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Dodatkowo, w dniu konferencji RC fundacja konsultingu i rehabilitacji organizuje DRZWI OTWARTE w swoim Mieszkaniu Chronionym nr I oraz Centrum Dziennym przy ulicy Mickiewicza, w których realizowany jest program aktywizacji zawodowej osób chorych psychicznie. Będzie można zobaczyć, jak wygląda w praktyce proces tearapeutyczny oraz poznać efekty pracy każdej z grup warsztatowych: gastronomicznej, kreatywno-porządkowej, remontowo-modernizacyjnej, tekstylnej i stolarskiej.

Więcej informacji na stronie Organizatora >>>