Aktualności

2023-02-06 Komu przyznaliśmy i co finansujemy z bonów i grantów rzeczniczych

Od czerwca 2022 roku w konkursie „Wspólne sprawy, wspólne działania” przyznaliśmy 15 dofinansowań na działania rzecznicze organizacji pozarządowych i osób fizycznych. W każdym miesiącu, do ostatniego poniedziałku, zbieramy propozycje projektów i spośród zgłoszonych propozycji wybieramy najciekawsze i najpełniej wpisujące się w cele konkursu. Ostatni termin naboru upływa 27 lutego 2023 roku. A poniżej prezentujemy dotychczas dofinansowane inicjatywy.

W konkursie "Wspólne sprawy, wspólne działania" finansujemy działania rzecznicze fundacji i stowarzyszeń z województwa, a także aktywność rad seniorów, rad młodzieżowych i reprezentantów organizacji pozarządowych w gremiach międzysektorowych. Nie ma znaczenia, czy chcecie wspólnie przygotować postulaty w ważnej dla Was sprawie, przeprowadzić wybory do rady pożytku, rozwijać działania rady młodzieżowej czy wspólnie z samorządem wypracować konkretny pomysł na pomoc grupie potrzebujących – to wszystko działania rzecznicze, których realizację pomożemy Wam sfinansować. Od pierwszego naboru wniosków w czerwcu 2022 roku co miesiąc dostajemy kilka propozycji – poniżej zamieściliśmy podsumowanie dotychczasowych dotacji na działania z krótka informacją o ich zakresie. A informacje o konkursie, w tym regulamin i wzór wniosku znajdziecie w tej informacji: W 2023 roku też mamy granty i bony na Wasze działania >>.

Granty rzecznicze. Dotychczas otrzymaliśmy 14 wniosków o przyznanie „grantów rzeczniczych” na konkretne działania organizacji, spośród których komisja oceny wybrała 8 przedsięwzięć. W tych działaniach – zgodnie z regulaminem konkursu – finansujemy wydatki związane z wdrożeniem procesu rzeczniczego/partycypacyjnego, jak np. przeprowadzenie spotkań, sporządzenie analizy prawnej, organizację spotkania dyskusyjnego i inne. Granty zostały przyznane dla (1) Fundacji Zielone Jutro z Bydgoszczy – grant na wypracowanie porozumienia trzech organizacji i podjęcia przez nie działań konsultacyjnych w obszarze sportu i ekologii, (2) Fundacji Nova Forte z Chełmna – grant na organizację spotkania grupy roboczej i wypracowania założeń do Programu współpracy Powiatu Chełmińskiego z organizacjami pozarządowymi, (3) Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy – grant na przeprowadzenie dwóch spotkań dyskusyjnych nt. projektu Programu współpracy Gminy Miasta Brodnicy z organizacjami pozarządowymi na rok 2023, (4) Stowarzyszenia Pozarządowe Mogilno – grant na wypracowanie planu pracy Młodzieżowej Rady Miasta Mogilna oraz na przygotowanie wniosku dla powołania Rady Działalności Pożytku Publicznego w Mogilnie, (5) Stowarzyszenia Bydgoski Ruch Miejski – grant na przeprowadzenie spaceru badawczego na obszarze projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Stary Fordon - Sielskie", zebranie i zgłoszenie wniosków mieszkańców, (6) Stowarzyszenia Wolna Winnica z Torunia – grant na pozyskanie ekspertyzy przyrodniczej i złożenie jej w procesie odwoławczym tworzenia planu miejscowego, (7) Stowarzyszenia Bydgoski Ruch Miejski – grant na przeprowadzenie społecznego spaceru badawczego dot. planu zagospodarowania osiedla „Osowa Góra – Kobaltowa” oraz (8) Fundacji Dignitate z Bydgoszczy – grant na przeprowadzenie panelu dyskusyjnego poświęconego konsultacji obecnych i planowanych rozwiązań systemowych w zakresie aktywizacji opiekunów osób zależnych i opieki wytchnieniowej.

Bony rzecznicze. W konkursie wpłynęło dotychczas 11 aplikacji o przyznanie bonów rzeczniczych, a do realizacji wybraliśmy 6 pomysłów, które dotyczą: (1) opracowania analizy i mini-raportu nt. realizacji polityki terytorialnej w Toruniu (z przeznaczeniem dla Rady Działalności Pożytku Publicznego), (2) wypracowania rekomendacji dla przeprowadzenia wyborów organizacji pozarządowych do Komitetu Monitorującego program Fundusze dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, (3) przygotowania rocznego planu pracy Młodzieżowej Rady Miasta w Aleksandrowie Kujawskim na 2023 rok, (4) przeprowadzenia konsultacji terenów zieleni w Golubiu-Dobrzyniu, (5) opracowania wskazówek dla członków przyszłego Komitetu Monitorującego program Fundusze dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 na jakie aspekty regulaminu Komitetu zwrócić uwagę w trakcie jego konsultacji oraz (6) zorganizowanie konsultacji społecznych i zdiagnozowania potrzeb i oczekiwań mieszkańców miasta Golub-Dobrzyń wobec "Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Golub-Dobrzyń”.

Wszystkim Uczestniczkom i Uczestnikom konkursu bardzo dziękujemy! A ostatni termin naboru w konkursie to poniedziałek, 27 lutego 2023 roku