Aktualności

2018-12-14 Kompetencje i wiedza dla wspólnego działania
W kończącym się roku udało nam się przeprowadzić kilka ważnych dla nas działań, wśród których jest Szkoła Stanowienia Prawa. Absolwenci Szkoły obecnie tworzą Forum Dobrego Prawa, w którym podejmują konkretne działania na rzecz III sektora. A my już w styczniu 2019 roku ogłosimy nabór do kolejnej edycji Szkoły.

W Federacji stawiamy na wspólne działania. Jednak – jak wszystkim aktywnym w III sektorze – także i nam trudno jest znaleźć czas na wspólne spotkania i podejmowanie dodatkowych inicjatyw. Dlatego narzucamy sobie grafik spotkań i cele do osiągnięcia. Taką płaszczyzną dla wspólnej aktywności jest Forum Dobrego Prawa.

O Szkole Stanowienia Prawa pisaliśmy w bieżącym roku kilkakrotnie (np. tutaj >>). Uczestnicy Szkoły nie tylko zdobywali wiedzę i kompetencje, ale też zaplanowali wspólne działania, które obecnie realizują pod szyldem Forum Dobrego Prawa. Czym się zajmują? Łatwo to sprawdzić na podstronie internetowej Forum (tutaj >>), na której zamieściliśmy także skład Forum. A już na początku 2019 roku ogłosimy rekrutację do II edycji Szkoły, która – podobnie jak pierwsza edycja – obejmie pięć dwudniowych spotkań (zaplanowanych między styczniem a czerwcem 2019).
Kompetencje i wiedza, które można nabyć podczas Szkoły przydadzą się nie tylko dla wspólnych działań dla III sektora, ale też dla aktywności uczestniczek i uczestników w ich organizacjach. Ale przede wszystkim, Szkoła pozwoli na rozszerzenie składu Forum oraz podjęcie kolejnych wyzwań i wspólnych działań.