Aktualności

2012-01-03 Kolejne organizacje przyłączają się do Federacji

Lista członków Federacji poszerzyła się o dwie aktywnie działające organizacje - Fundację „Tak dla Zdrowia” oraz Stowarzyszenie „Serce za Serce”.

Fundacja „Tak dla Zdrowia” powstała na przełomie 2007 i 2008 roku w odpowiedzi na niepokojące sygnały o pogarszającej się kondycji zdrowotnej i fizycznej społeczeństwa oraz braku należytej troski o własne zdrowie. Podstawowym celem działalności Fundacji jest zwiększenie świadomości społecznej w obszarze profilaktyki zdrowotnej. Działania Fundacji kładą nacisk na aktywny i zdrowy styl życia już od najmłodszych lat. Przykładem tej działalności jest realizowany od września 2009 program Zdrowa Klasa – program profilaktycznych badań przesiewowych wzroku i postawy wśród drugoklasistów szkół podstawowych. Szczegóły na www.zdrowaklasa.eu.

Stowarzyszenie „Serce za Serce” również podejmuje działania prozdrowotne i zajmuje się przede wszystkim rehabilitacją wtórną osób ze zdiagnozowaną chorobą serca, a także profilaktyką chorób sercowych. Organizowane przez stowarzyszenie zajęcia rehabilitacyjne odbywają się kilka razy w miesiącu i prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę medyczną. Organizacja w najbliższym czasie planuje rozszerzyć swoją działalność na inne miasta województwa kujawsko-pomorskiego, a także zabiega o tworzenie w Toruniu tzw. siłowni terenowych, czyli ogólnodostępnych i bezpłatnych miejsc do ćwiczeń na świeżym powietrzu.