Aktualności

2012-10-20 Karta dla dużej rodziny

Od poniedziałku, 22 października br. rusza miejski Program Promocji Dużej Rodziny "Jesteśmy razem" w ramach którego w Toruniu wydawane będą Karty Dużych Rodzin. Operatorem programu, ws współpracy z samorządem miejskim jest Fundacja Nadzieja dla rodzin, organizacja członkowska Federacji.

Dzięki programowi duże rodziny uzyskają ulgi w korzystaniu m.in. z oferty miejskich instytucji kultury, sportu i rekreacji czy łatwiejszego dostępu do poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego. Decyzję o przystąpieniu do programu toruńscy radni podjęli 19 lipca 2012 roku.
Program skierowany jest do rodzin zamieszkałych na terenie Torunia, wychowujących co najmniej troje dzieci w wieku do 18 roku życia lub w przypadku, gdy się uczą lub studiują - do 24 roku życia.
Co istotne, Toruń jest pierwszym miastem w Polsce, które będzie realizować Program Promocji Dużej Rodziny przy wsparciu organizacji pozarządowej.

Zachęcamy do zapoznania się z artykułem poświęconym temu rozwiązaniu w toruńskich „Nowościach”, jak i do odwiedzenia strony internetowej programu (www.duzarodzina.pl).