Aktualności

2014-11-10 Już dziś zaplanuj, że spróbujesz w 2015 roku

W wielu gminach i powiatach województwa trwają właśnie przygotowania i konsultacje programów współpracy samorządu z NGO. To najlepszy moment na zaplanowanie „ożywienia” współpracy. W Federacji mamy na to sposób.

Kilkuosobowy zespół prowadzony przez Federację, a składający się z przedstawicieli samorządów różnych szczebli i organizacji pozarządowych z województwa przygotował trzy rozwiązania (tzw. modele), które służą ożywieniu programów współpracy i zamienienia ich w praktyczny dokument. Pierwsze z nich to włączenie do programu współpracy uzasadnienia, które nie jest wymaganym elementem programu, ale jego przygotowanie istotnie pomaga planować konkretną i efektywną współpracę na linii samorząd-organizacje. Drugie z rozwiązań to szersze niż wynikające z obowiązku ustawowego, podejście do sposobu oceny realizacji programu. I wreszcie trzeci model to zmiana metody prowadzenia konsultacji społecznych programu z biernej formy bazującej na kontaktach za pośrednictwem maili i listów tradycyjnych na rzecz rozmowy i spotkania.

Nie zakładamy, że zebrane przez nas pomysły na tworzenie programu współpracy samorząd-organizacje zostaną już w tym roku wprowadzone w życie, ale zachęcamy aby ich przedyskutowanie w poszczególnych gminach zostało zaplanowane na 2015 rok we właśnie przygotowywanych programach – mówi Janusz Wiśniewski z Federacji.

Trzy rozwiązania zostały zebrane w praktycznym poradniku, który opisuje nie tylko sens i znaczenie proponowanych rozwiązań dla lepszej współpracy samorządu i organizacji, ale zbiera także przykłady działań i konkretnych zapisów do programu współpracy. Zaletą publikacji jest też to, że poszczególne rozwiązania nie są ze sobą ściśle powiązane i można wybrać jedno z nich i na nim się skoncentrować.

Poradnik „Plan faktycznej współpracy” można pobrać tutaj >>>, a zainteresowanych otrzymaniem nieodpłatnie drukowanej wersji poradnika prosimy o kontakt mailowy >>>