Aktualności

2013-09-03 Jesteśmy w Radzie ds. konsultacji społecznych

Mamy swojego przedstawiciela w Radzie ds. konsultacji społecznych Gminy Miasta Toruń. 14 sierpnia 2013 roku Prezydent zaprosił do współpracy 11-osobowe grono radnych, urzędników, oraz wyłonionych z otwartego naboru przedstawicieli mieszkańców oraz organizacji pozarządowych. Każda grupa ma swoich trzech reprezentantów. Jesteśmy obecni w procesach partycypacyjnych na obszarze naszego samorządu.

W lutym 2013 roku Rada Miasta Torunia przyjęła regulamin konsultacji społecznych, z którego wynika m.in. że  o przeprowadzenie konsultacji może wnioskować np. grupa co najmniej 5 organizacji pozarządowych działających na terenie Torunia. Regulamin określa także tryb inicjowania i prowadzenia konsultacji oraz przewidywał powołanie Rady Społecznej ds. Konsultacji Społecznych.

Zadaniem Rady jest doradzanie Radzie Miasta oraz Prezydentowi Miasta Torunia w sprawach związanych z przygotowaniem i realizacją procesów konsultacji społecznych oraz opiniowanie tych inicjatyw. Ponadto Rada ma za zadanie opracowanie katalogu dobrych praktyk prowadzenia konsultacji społecznych. Ile i jakie dobre praktyki zostaną w nim przedstawione w dużej części zależeć będzie od zaangażowania organizacji pozarządowych, od inicjowania oraz aktywnego udziału w procesach zainicjowanych przez samorząd i inne środowiska. Pierwsze spotkanie Rady zaplanowano na 19 września br.

Skład Rady Społecznej ds. Konsultacji Społecznych (zobacz >>>)