Aktualności

2015-12-29 Jesteśmy w nowej Radzie Pożytku Województwa
fot. Andrzej Goiński, kujawsko-pomorskie.pl

Reprezentant Federacji jest członkiem nowo powołanej Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego (III kadencja Rady).

Powołani na nową kadencję członkowie RDPP odebrali nominacje z rąk marszałka Piotra Całbeckiego. Rada to czternastoosobowe gremium, które jest ciałem opiniodawczym i konsultacyjnym wspierającym współpracę samorządu województwa z organizacjami pozarządowymi. W skład RDPP wchodzi siedmioro przedstawicieli trzeciego sektora, czworo reprezentantów Urzędu Marszałkowskiego oraz dwoje Sejmiku Województwa i jeden reprezentant wojewody. Wśród reprezentantów kujawsko-pomorskich NGO są również Jan M. Grabowski, prezes zarządu Federacji oraz Anna Leszczyńska, dyrektor zarządzająca Fundacji Wiatrak, organizacji członkowskiej Federacji. Skład RDPP III kadencji >>>

Kilka zdjęć ze spotkania inauguracyjnego można obejrzeć tutaj >>>

Zdjęcie w tekście: Andrzej Goiński, kujawsko-pomorskie.pl