Aktualności

2012-10-20 Jesteśmy w nowej Radzie Pożytku Publicznego Torunia

Uczestnicy IX Toruńskiego Forum NGO wybrali Radę Pożytku Publicznego Miasta Torunia na nową kadencję. W Radzie dziewięć miejsc jest zarezerwowanych dla przedstawicieli organizacji pozarządowych. W wyniku wyborów członkami Rady zostało również troje kandydatów, którym Federacja udzieliła poparcia.

Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych udzieliła poparcia trojgu kandydatów: Łukaszowi Broniszewskiemu, na co dzień Prezesowi Fundacji Stabilo, Ewie Grobelskiej, Prezes Fundacji „Daj szansę” oraz Janowi M. Grabowskiemu, Prezesowi Zarządu Kujawsko-Pomorskiej Federacji Organizacji Pozarządowych. W wyniku wyborów, uczestnicy Forum NGO wyłonili dziewięcioosobową reprezentację sektora pozarządowego spośród 20 kandydatów. Troje kandydatów Federacji zostało członkami Rady.

Skład nowej Rady oraz więcej informacji o przebiegu Forum znaleźć można w serwisie internetowym Torunia >>>