Aktualności

2013-05-14 Jestem z nami

Do grona Członków Federacji dołączyła toruńska organizacja "Jestem" Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym i Osobom Potrzebującym Wsparcia.

Stowarzyszenie "Jestem" obejmuje liczną grupę podopiecznych, która obecnie przekracza 320 osób niepełnosprawnych i uzależnionych. Podopieczni Stowarzyszenia to przede wszystkim mieszkańcy Torunia i okolicznych gmin. Stowarzyszenie konsekwentnie rozwija działalność i należy do największych organizacji w Toruniu, jak również w regionie kujawsko-pomorskim. Współpracuje z rozmaitymi placówkami i instytucjami świadczącymi pomoc potrzebujących. Działania te służą nie tylko budowaniu kompleksowej oferty dla osób niepełnosprawnych i uzależnionych, ale także stanowią dobry przykład współpracy podmiotu ekonomii społecznej z jednostkami publicznymi i niepublicznymi (m.in. z Całodobowym Młodzieżowym Oddziałem Leczenia Uzależnień w Czerniewicach, z Centrum Niezależnego Życia w Ciechocinku, Fundacją Zielony Liść w Toruniu oraz Centrum Stymulacji Rozwoju). Prowadzi także „Klub Integracji Społecznej”, który jest odpowiedzią na potrzeby osób niepełnosprawnych w województwie kujawsko-pomorskim, a w ofercie Klubu warto podkreślić realizowane w nim programy o charakterze międzynarodowym.

Stowarzyszenie "Jestem" zostało wyróżnione przez Kujawsko-Pomorską Federację Organizacji Pozarządowych znakiem jakości „Organizacja sprawdzona” w I edycji certyfikacji w 2012 roku.