Aktualności

2013-08-05 Jakiego RPO WK-P na 2014-2020 chcemy?

Na zaproszenie Federacji przedstawiciele organizacji pozarządowych z Bydgoszczy, Grudziądza, Inowrocławia, Radziejowa, Radzynia Chełmińskiego, Solca Kujawskiego i Torunia dyskutowali o projekcie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego (RPO WK-P) na lata 2014-2020.

Debata miała charakter wewnątrzsektorowych, roboczych konsultacji pierwszej wersji RPO WK-P czyli dokumentu, który już od przyszłego roku będzie wskazywał cele, zakres działań oraz pulę środków i efekty, których oczekujemy od wydatkowania w naszych regionie europejskich funduszy.

Zainteresowanie III sektora i merytoryczna dyskusja o tym co i dlaczego w RPO znaleźć się powinno, a czego – na bazie dotychczasowych doświadczeń – należy w nim unikać jest potrzebna i konieczna. RPO na nowy okres obejmie bowiem zarówno zadania inwestycyjne (infrastrukturalne), jak i planowane tzw. projekty miękkie (znane nam aktualnie np. z PO KL) – działania związane m.in. z edukacją, problemami społecznymi, rynkiem pracy, przedsiębiorczością czy rozwojem lokalnym. Wiele z powyższych zadań już obecnie jest podejmowanych przez NGO oraz powinno być – z myślą o skuteczności i efektywności wydawania publicznych pieniędzy – zarządzane po partnersku tj. z aktywnym udziałem organizacji pozarządowych na etapie planowania i realizacji.

Na zaproszenie Federacji w spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Grupy roboczej ds. przygotowania RPO WK-P 2014-2020, a wśród nich wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, kandydaci do ww. Grupy, którzy z powodu ograniczonej liczby miejsc nie mogą pracować w niej bezpośrednio oraz przedstawiciele zespołu eksperckiego pracującego przy Kujawsko-Pomorskiej Federacji NGO. Reprezentowany był w ten sposób głos środowiska organizacji pozarządowych zarówno z terenów wiejskich, jak i dużych ośrodków miejskich, pracujących w różnych dziedzinach i zakresach, realizatorzy zadań publicznych, w tym projektów współfinansowanych z europejskich funduszy od początku ich dostępności w Polsce. Wnioski z dyskusji – po ich usystematyzowaniu i akceptacji zespołu – zostaną przedstawione organizacjom pozarządowym w regionie oraz trafią do Zarządu Województwa. A jesienią br. wszyscy chętni z III sektora będą mieli szansę wypowiedzieć swoje zdanie nt. RPO podczas konsultacji społecznych tego dokumentu. Pytanie „Jakiego RPO chcemy?” – pozostaje otwarte.