Aktualności

2012-07-13 Jak wyłaniać przedstawicieli NGO

Organizacje wspólnie z lokalnym samorządem znajdą sposób na wyłanianie przedstawicieli organizacji pozarządowych do gremiów opiniodawczych i zespołów eksperckich tworzonych przez Urząd Miasta Torunia – wynika tak ze spotkania przedstawicieli Federacji i Urzędu Miasta Torunia. Procedura zostanie wypracowana i skonsultowana wspólnie przez samorząd i organizacje.

Spotkanie (w czwartek, 12 lipca br.) odbyło się w toruńskim magistracie na zaproszenie Roberta Małeckiego, dyrektora Wydziału Komunikacji Społecznej i Informacji UMT. Zaproszenie było efektem wcześniejszego listu Federacji do dyrektora Małeckiego, w którym skrytykowaliśmy stosowanie metody losowania kandydatów do prac grupy reprezentatywnej, której celem jest przygotowanie projektu wieloletniego i rocznego programu współpracy Torunia z organizacji pozarządowymi. „Formuła publicznego losowania podważa powagę i znaczenie gremium, które ma przygotować programy współpracy. Rozwiązanie to w pewnym sensie dyskredytuje sektor pozarządowy” – napisaliśmy w liście.

Odpowiedź z Urzędu przyszła szybko. – Głęboko wierzę, że żadna z osób reprezentujących środowisko NGO nie czuła się urażona decydując się na udział w losowaniu publicznym. Metoda głosowania dawała wszystkim chętnym równe szanse uczestnictwa w tworzeniu programów współpracy – napisał dyrektor Małecki i zaproponował bezpośrednią rozmowę, aby szukać jak najlepszej formuły wyłaniania przedstawicieli toruńskich NGO.

W trakcie spotkania zaproponowaliśmy inne podejście – dążenie do sytuacji, w której osoby angażowane do komisji i zespołów będą faktycznymi reprezentantami sektora. Aby to osiągnąć, niezbędne jest uzyskanie przez kandydatów rekomendacji jak największej liczby organizacji, przy czym każda z organizacji ma jeden głos. Przedstawiciel sektora nie jest przecież rzecznikiem tylko własnej sprawy albo jednej organizacji, ale reprezentantem szerokiego sektora pozarządowego wobec samorządu. Członkiem grupy reprezentatywnej będą więc te osoby, które zdobędą rekomendacje jak największej liczby toruńskich NGO.

Czy ta metoda się przyjmie? Zgodnie z ustaleniami ze spotkania w toruńskim magistracie, znalezienie najlepszej formy wyłaniania reprezentantów organizacji zostanie przedyskutowane na posiedzeniu toruńskiej Rady Pożytku Publicznego, a także na najbliższym Forum toruńskich NGO. Potem propozycja będzie szeroko konsultowana.