Aktualności

2015-09-07 Jak współpracować z Ministerstwem Gospodarki?

Pomysły na współpracę Ministerstwa Gospodarki z organizacjami zostały sformułowane i zapisane, prace nad stworzeniem programu współpracy ministerstwa z NGO wchodzą w fazę finalną. Całość przygotowań prowadzi zespół konsultacyjny złożony z przedstawicieli resortu i III sektora, w tych organizacji z województwa kujawsko-pomorskiego.

Do 10 września prowadzone są konsultacje pisemne, uwagi do projektu można zgłosić, np. za pośrednictwem portalu stacja-konsultacja.pl. Poddany konsultacjom dokument ma nietypową formę, składa się z dwóch części: [a.] otwartych pytań o możliwy zakres i formy współpracy Ministerstwa Gospodarki z NGO, [b.] tekstu założeń do programu współpracy.

Z kolei 14 września odbędzie się w Warszawie konferencja, na której zaproponowane rozwiązania zostaną dopracowane. Będzie to też okazja do dyskusji na tematy, w które organizacje są zaangażowane: społeczna odpowiedzialność biznesu, ekonomia społeczna, bezpieczeństwo gier komputerowych, innowacyjność, mediacje w biznesie, czy umowy międzynarodowe (np. TTIP). Wszystkim, którzy wzięli udział w konsultacjach on-line, zwrócone zostaną koszty podróży do Warszawy. Weźmie w niej udział podsekretarz Stanu w MG, Mariusz Haładyj.

Zaangażowanie w konsultacje i udział w konferencji polecamy wszystkim organizacjom. Program współpracy może otworzyć zupełnie nowe możliwości w osiąganiu ich celów statutowych i w formach prowadzonej działalności. Zgłoszenia na konferencję przyjmowane są tutaj >>>.

Konsultacje i konferencja są częścią szerszego projektu, w ramach którego współpracę z organizacjami programują ministerstwa sportu, kultury, sprawiedliwości i gospodarki. W prace zespołów zaangażowani są przedstawiciele kujawsko-pomorskich NGO.