Aktualności

2018-09-19 Jak udzielać wsparcia publicznego na rozwój organizacji pozarządowych?
Photo by Mogens Kristoffersen, freeimages.com

O tym, że przygotowywany jest ogólnopolski Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich informowaliśmy przed kilkoma miesiącami. Teraz, po jego przyjęciu, konsultowane są regulamin i wzory wniosków na zaplanowane w Programie dotacje na wspieranie działań statutowych organizacji, wspieranie ich rozwoju instytucjonalnego oraz rozwoju ich porozumień i reprezentacji.

Zgodnie z założeniami, dotacja na rozwój NGO może zostać przyznana na realizację działań misyjnych oraz wzmocnienie instytucjonalne beneficjenta na okres od 2 do 3 lat (przekazywana w transzach na kolejne lata), a kwota dotacji mieścić się ma między 100 tys. zł a 700 tys. zł).

Do 01 października br. można komentować projekt regulaminu konkursu, który ogłoszony zostanie w ramach tzw. Priorytetu 1a PROO 2018-2030 (wraz z regulaminem dostępne są do konsultacji wzór Wniosku wstępnego i Wniosku pełnego, wzór Karty oceny formalnej, wzór Karty oceny merytorycznej wniosku wstępnego i pełnego).

Konsultacje prowadzi autor dokumentów: Narodowy Instytut Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego wyłącznie przez serwis stacja-konsultacja.pl.

Link do konsultacji na stacja-konsultacja.pl >>
Link do zaproszenia do konsultacji na stronie Narodowego Instytutu Wolności >>