Aktualności

2017-08-21 IV edycja certyfikatu "Organizacja sprawdzona" już we wrześniu

Jesienią tego roku odbędzie się IV edycja certyfikacji „Organizacja sprawdzona”, czyli procesu wyróżniania organizacji pozarządowych prowadzących wartościowe i cenne działania społeczne, które są godne poparcia i naśladowania przez inne organizacje III sektora. Certyfikat przyznawany jest co dwa lata - posiada go obecnie 17 organizacji z województwa.

Zasady certyfikacji będą w tym roku takie same jak w poprzednich edycjach. Decyzję w sprawie przyznania certyfikatów podejmie Kapituła Certyfikatu w oparciu o informacje uzyskane od organizacji aplikujących, od przedstawicieli Kapituły z wizyt w organizacjach, z rekomendacji otrzymanych przez aplikujących od innych podmiotów itp. Kapitułę powołuje zarząd Kujawsko-Pomorskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, a w składzie Kapituły połowa miejsc zagwarantowane jest dla reprezentantów III sektora z regionu (wśród nich także przedstawicieli organizacji uprzednio certyfikowanych), a drugą połowę tworzą przedstawiciele administracji publicznej (reprezentanci samorządu regionu, wojewody, powiatów), przedstawiciele biznesu (organizacji zrzeszających przedsiębiorców) oraz mieszkańców województwa (osoby wybrane w otwartym, publicznym naborze). Taki skład Kapituły gwarantuje utrzymanie „sektorowego” charakteru wyróżnienia (większość głosów w Kapitule mają NGO), a jednocześnie zapewnia jego transparentność (udział partnerów publicznych, biznesowych i mieszkańców). Ogłoszenie wyników i wręczenie certyfikatów odbędzie się na uroczystej konferencji na przełomie listopada i grudnia br.

Certyfikacja „Organizacja sprawdzona” ma za zadanie promować działalność pozarządową, poprawiać wizerunek III sektora, ale także promować organizacje wyróżnione certyfikatem. Dlatego Federacja jako organizator procesu certyfikacji kujawsko-pomorskich NGO, stosuje różne rozwiązania i narzędzia do upowszechniania informacji o „certyfikowanych entuzjastach”, czyli organizacjach-laureatach certyfikacji. O wyróżnionych podmiotach powstała publikacja „Profesjonalni społecznicy, certyfikowani entuzjaści”. W publikacji przeczytać można także o intencjach i doświadczeniach certyfikacji z czterech minionych lat. Publikację o wyróżnionych znajdziesz tutaj >>.

Certyfikat daje możliwość dołączenia do grupy organizacji wyróżnionych w minionych edycjach: od 2012 roku tytułem posługują się Koło Grudziądzkie Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta, włocławski oddział Polskiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej, dwie toruńskie organizacje - Stowarzyszenie „Jestem”CISTOR - Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne oraz Stowarzyszenie Rozwoju Solca Kujawskiego. W 2013 roku certyfikaty uzyskało 7 kujawsko-pomorskich organizacji: Fundacja „Arkadia” (Toruń), Liga Kobiet Polskich (Bydgoszcz), Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka (Inowrocław), Towarzystwo Rozwoju Gminy DobrczStowarzyszenie „OLIGO” (Włocławek), Stowarzyszenie Młode Dęby (Słaboszewko), Towarzystwo Przyjaciół Dzieci (Nakło nad Notecią), a w 2015 roku kolejne 4 organizacje: laureatami certyfikatu zostali Fundacja Kreatywnej Edukacji z Bydgoszczy, Bractwo Miłośników Ziemi Chodeckiej z Chodcza, Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy Flandria z Inowrocławia oraz Fundacja Światło z Torunia.