Aktualności

2010-12-06 Inicjatywy edukacyjne za 8 mln złotych?

Urząd Marszałkowski ogłosił długo oczekiwany przez kujawsko-pomorskich projektodawców konkurs o dofinansowanie tzw. oddolnych inicjatyw edukacyjnych na terenach wiejskich. Federacja zabiegała o uruchomienie tego konkursu (jest to tzw. Działanie 9.5 PO KL), jednak wszystkich zaskoczyła olbrzymia kwota środków przeznaczonych na realizację konkursu (8 mln złotych).

Oddolne inicjatywy lokalne to projekty o zasięgu lokalnym, skierowane do mieszkańców gmin wiejskich, wiejsko-miejskich oraz miast do 25 tys. mieszkańców, które zakładają udział grupy docelowej w tworzeniu założeń i realizacji projektu. Na konkurs (tu znajdziesz warunki aplikowania), który jest ostatnim w regionie w ramach Programu Kapitał Ludzki 2007-2013, przeznaczono kwotę 8 mln złotych, a wartość poszczególnych projektów nie może przekroczyć 50 tys. zł.
- Urząd Marszałkowski spodziewa się min. 160 poprawnych projektów, składanych przez gminy i organizacje z niewielkich miejscowości. To przesadny optymizm – twierdzi Janusz Wiśniewski, animator EFS, współpracujący na co dzień z projektodawcami z terenów wiejskich. – Istnieje poważna obawa, że 8 mln złotych nie zostanie wykorzystane. I co wówczas?
Zagrożenie wydatkowania środków jest tym większe, że wprowadzono ograniczenia liczby wniosków składanych przez jeden podmiot, a tam gdzie organizacje byłyby w stanie zrealizować kilka projektów, nikt nie widzi sensu w prowadzeniu kilku przedsięwzięć jednocześnie.

Kumulacja środków w aktualnym konkursie to konsekwencja odraczania lub odwoływania dotychczasowych konkursów w Działaniu 9.5 PO KL (szerzej na ten temat można przeczytać w tekście: List do Marszałka ws. Działania 9.5 PO KL).

Chcąc zachęcić projektodawców do aplikowania, Urząd Marszałkowski organizuje kilka spotkań informacyjnych poświęconych konkursowi (w Bydgoszczy, Grudziądzu, Toruniu i Włocławkutu znajdziesz grafik spotkań). Jednocześnie bezpośrednie, indywidualnie wsparcie doradcze dla projektodawców prowadzą nieodpłatnie Regionalne Ośrodki EFS w Toruniuw Bydgoszczy. Zachęcamy do korzystania z tej oferty, aby cenne inicjatywy pozarządowe nie ucierpiały w pośpiechu wydatkowania publicznych pieniędzy!

Termin naboru wniosków upływa 30 grudnia br.