Aktualności

2012-09-19 II tura, inna jakość

Dwa tygodnie na zgłaszanie uwag i propozycji, otwarte spotkania podsumowujące z zainteresowanymi i termin zakończenia konsultacji, który nie przypada w piątek – tak wygląda II tura konsultacji społecznych Planów działania na 2013 roku dla PO KL w województwie kujawsko-pomorskim. Dokumentów, z których wynikać będzie na co i na jakich zasadach zostaną wydane środki unijne w 2013 roku. To zupełnie nowa jakość w tegorocznych konsultacjach. Teraz od organizacji pozarządowych i innych projektodawców zależy jaka będzie ostateczna forma i zawartość tych dokumentów.

Urząd Marszałkowski ogłosił II turę konsultacji społecznych tzw. planów działania, w których wskazuje się na jakie typy projektów i na jakich zasadach będą wydawane środki EFS w regionie w przyszłym roku. Przypomnijmy, że pierwsza tura konsultacji miała formę wyłącznie konsultacji przez e-mail i trwała pięć dni. Nic też dziwnego, że wówczas w konsultacjach wzięło udział tylko 7 instytucji i organizacji. Mimo, że Federacja była najaktywniejszym uczestnikiem konsultacji, – zgłosiła ponad połowę wszystkich uwag i propozycji, które spłynęły do urzędu z całego regionu, – Zarząd Federacji zaprotestował przeciwko sposobowi przeprowadzenia konsultacji. W liście do dyrektor Departamentu Spraw Społecznych napisaliśmy, że konsultacje prowadzone pospiesznie utrudniają wzięcie w nich udziału, a pośpiech sugeruje, że znaczenie konsultowanych dokumentów jest małe, a głos instytucji i organizacji regionu ma znaczenie drugorzędne. „Jednak dla planowania wydatkowania w regionie środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 2013 roku nie ma ważniejszych dokumentów niż plany działania dla poszczególnych priorytetów.” – napisaliśmy w oficjalnym liście.

Odpowiedź Urzędu na nasz list nie była jasna, a na pewno była bardzo ogólnikowa – komentuje Jan M. Grabowski, Prezes Zarządu Federacji. – Jednak ogłoszenie w tym tygodniu  II tury konsultacji na zupełnie innych zasadach uznajemy za konkretną i „właściwą” odpowiedź Urzędu – podsumowuje.

Tym samym od poniedziałku 17 września br. do poniedziałku 01 października br. trwają konsultacje planów działania dla priorytetów VI-IX PO KL. Urząd zapowiada też, że zorganizuje dla beneficjentów spotkania podsumowujące ten etap konsultacji.

Wszystkie cztery konsultowane dokumenty dostępne są również w federacyjnym Systemie Komunikacji i Konsultacji, który pozwala na zamieszczanie uwag do poszczególnych elementów Planów działania. Uwagi z Systemu będą następnie przekazane do Urzędu Marszałkowskiego przez Federację.