Aktualności

2015-01-21 Głosujmy! Pokażmy, że nam zależy

Wystartowały wybory przedstawicieli NGO do komitetu monitorującego RPO 2014-2020 w województwie kujawsko-pomorskim. O miejsca ubiega się sześć par kandydatów spośród których członkami Komitetu zostaną dwie – Federacja zachęca do głosowania i popiera jedną z par.

O staraniach o miejsca dla przedstawicieli NGO w komitetach monitorujących nowe programy finansowane z UE oraz o procedurze wyborczej do komitetów pisaliśmy nie raz (więcej >>>), jak i promowaliśmy udział i uczestniczyliśmy w konsultacjach procedury wyborczej (więcej >>>).Teraz trwają wybory do komitetu w województwie kujawsko-pomorskim. Z regionu organizacje zgłosiły sześć par kandydatów (członek-zastępca). Każda NGO z siedzibą w województwie może oddać głos na jedną parę kandydatów.

Krótko o zasadach oddawania głosów:

1. Organizacja pozarządowa może oddać jeden głos na jednego kandydata (=jedną parę) poprzez postawienie znaku „X” przy jego imieniu i nazwisku.
2. Głosowanie polega na pobraniu, wypełnieniu, podpisaniu, zeskanowaniu i przesłaniu karty wyborczej na adres ngo@kujawsko-pomorskie.pl
3. Termin zakończenia głosowania: 02 lutego 2015 roku

Zachęcamy do udziału w głosowaniu i oddanie głosu na popieraną przez Federację parę kandydatów: Tomasz Dominiak (kandydat; organizacja: Stowarzyszenie Subicere z Radziejowa) i Ewa Grobelska (zastępca; organizacja: Fundacja Daj Szansę z Torunia).

Do pobrania:
Karta do głosowania (z zaznaczoną parą kandydatów popieraną przez Federację) >>>
Karta do głosowania (bez zaznaczenia) >>>
 

Komitet Monitorujący zajmował się będzie weryfikowaniem postępów realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020, akceptowaniem zmian w programie, ustalaniem kryteriów wyboru projektów i wielu innymi zagadnieniami dotyczącymi realizacji programu.

W skład komitetu wejdzie łącznie 5 par kandydatów zgłoszonych przez organizacje z województwa. Obok wyłanianych właśnie dwóch par z tzw. obszarów merytorycznych RPO, są jeszcze trzy pary, które zajmą tzw. miejsca horyzontalne, tzn. "jedno miejsce dla przedstawiciela organizacji pozarządowej działającej na rzecz ochrony środowiska", "jedno miejsce dla przedstawiciela organizacji pozarządowej działającej na rzecz promowania włączenia społecznego, równości szans płci, równości szans i niedyskryminacji" oraz "jedno miejsce dla przedstawiciela organizacji reprezentującej ponadbranżowy związek stowarzyszeń (federacji)". W przypadku tych trzech ostatnich miejsc ("horyzontalnych") nie są prowadzone wybory, bowiem na każde z nich została zgłoszona jedna para kandydatów.

Wybory są prowadzone przez pozarządową część Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego (oficjalna informacja >>>).

Głosowanie ma także - przygotowane przed Federację - swoje tzw. wydarzenie na Facebooku (dołącz >>>).