Aktualności

2015-05-18 Fundacja Wiatrak członkiem Federacji

W Kujawsko-Pomorskiej Federacji Organizacji Pozarządowych jest od dziś także Fundacja Wiatrak, organizacja pozarządowa z siedzibą w Bydgoszczy, znana z wszechstronnej działalności edukacyjnej, kulturalnej i integracyjnej.

Przez kilka pierwszych lat działalności „Wiatrak” funkcjonował jako Centrum Kultury Katolickiej i był przyparafialną niepubliczną placówką oświatową. Od 2003 roku działalność „Wiatraka” rozszerzyła się o fundację i została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego. Ideą powstania „Wiatraka” było stworzenie miejsca przyjaznego ludziom, pozwalającego im się rozwijać i odkrywać w sobie dobro. Dzisiaj działalność "Wiatraka" podzielić można na pięć głównych segmentów: (1) edukacja, (2) kultura, (3) integracja społeczna, (4) poradnia oraz (5) współpraca międzynarodowa.

Misją „Wiatraka” jest „wspieranie osoby ludzkiej na wszystkich etapach i stanach jej życia, aby z pomocą św. Jana Pawła II i bł. Matki Teresy z Kalkuty, osiągnęła pełnię szczęścia w odkrywaniu godności  oraz dojrzałym i odpowiedzialnym darze dla drugiego człowieka”. Więcej o działalności Fundacji >>>

Wraz z przystąpieniem Fundacji „Wiatrak” liczba organizacji członkowskich Federacji wzrosła do 24.