Aktualności

2018-09-28 Fundacja Światło ma już 15 lat
Fot. Wojtek Szabelski, www.torun.pl

Jedna z najbardziej znanych toruńskich organizacji - Fundacja „Światło”, - której sukcesy w pracy na rzecz osób w śpiączce nie mają sobie równych nie tylko w Polsce, ale i na świecie świętuje 15-lecie działalności.

Działalność Fundacji to przede wszystkim pomoc osobom w śpiączce w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, w którym wybudzonych zostało 65 podopiecznych. Ale to także kilka programów adresowanych do wielu potrzebujących – chorych, niepełnosprawnych i ich najbliższych. Wszechstronna pomoc chorym w śpiączce, Akademia Walki z Rakiem, fundusz stypendialny Kaganek i Toruńska Grupa Teatralna EFATA, która upowszechnia model wolontariatu osób publicznych to najczęściej wymieniane działania Fundacji. Światło kształci i angażuje wielu wolontariuszy, zarówno spośród osób młodych, jak i dojrzałych.

Fundacja należy do 9 organizacji-założycieli Kujawsko-Pomorskiej Federacji Organizacji Pozarządowych. W liście gratulacyjnym dla Fundacji napisaliśmy m.in.: "Państwa innowacyjne działania, autorskie i nierzadko pionierskie programy i projekty poparte są umiejętnością angażowania personelu eksperckiego, ale – co w działalności pozarządowej niezwykle cenne i godne naśladowania – włączania szerokiego grona wolontariuszy, którzy angażują swoje umiejętności i czas dla osiągania celów Fundacji, podzielając te same wartości i budując wspólnotę celów i działania."

15 urodziny Fundacja Światło obchodziła podczas uroczystego spotkania w czwartek, 27 września br. w Sali Mieszczańskiej Ratusza Staromiejskiego. Relacja zdjęciowa z tego wydarzenia dostępna jest tutaj >>.