Aktualności

2011-07-18 Fundacja Nadzieja dla Rodzin w Federacji

Działająca aktywnie na terenie całej Polski, ale z siedzibą w Toruniu, Fundacja „Nadzieja dla Rodzin” została organizacją członkowską Federacji.

Fundacja działa od 2008 roku i obecnie realizuje swoje cele statutowe już w siedmiu województwach. Działania te dotyczą wspierania rodzin, które znalazły się w ciężkiej sytuacji życiowej. Przy Fundacji funkcjonuje Krajowe Centrum Konferencji Grupy Rodzinnej, które działa na rzecz rodzin doświadczających trudnych sytuacji życiowych. W szczególny sposób promuje metodę pracy z rodziną zwaną Konferencja Grupy Rodzinnej (KGR).
Wśród planów Fundacji jest m.in. organizacja w Toruniu w dniach 9-11 września br. "Święta Rodziny" pod hasłem „Rodzina porusza Toruń – Toruń porusza rodzinę”. Więcej na temat tego wydarzenia >>>