Aktualności

2020-05-22 Fundacja Liberi została członkiem Federacji

Grupa organizacji członkowskich Federacji powiększyła się - od maja br. członkiem Federacji jest Fundacja "Liberi", organizacja, której siedzibą jest Bydgoszcz.

Fundacja Liberi jest młodą organizacją, powstałą w 2019 roku. W jej działania zaangażowane są osoby aktywne w obszarze oświaty, nauczyciele, dla których - Fundacja "Liberi jest spełnieniem marzeń", jak piszą o sobie na stronie internetowej Fundacji. Dotychczasową aktywność zawodową i gospodarczą w obszarze edukacji, osoby zaangażowane w działalność Fundacji rozszerzyły swoją aktywność o zagadnienia społeczne. Fundacja realizuje zajęcia dla osób z róznych środowisk i grup społecznych, przy czym dominują osoby z małych miejscowości. Wśród przedsięwzięć Fundacji można wskazać m.in. zajęcia dla dzieci z dysgrafią, dysortografią i dyskalkulią, "Korepetycje na+"z matematyki, fizyki, chemii, języka polskiego, języka angielskiego i języka niemieckiego (dla uczniów podstawówek, gimnazjów, liceów w zakresie podstawowym i rozszerzonym) oraz przedsięwzięcie "strefa dla młodych – wolontariat nauczycielski". Więcej informacji o Fundacji znaleźć można na jej stronie internetowej i na Facebooku >>.

Wraz z przystąpiem Fundacji Federacja liczy 33 organizacje członkowskie