Aktualności

2012-05-21 Fundacja Kreatywnej Edukacji przystępuje do Federacji

Do Federacji przystąpiła kolejna organizacja – tym razem jest to fundacja, której siedzibą jest Bydgoszcz - Fundacja Kreatywnej Edukacji.

Fundacja powstała w 2006 roku z inicjatywy osób, które chcą propagować nowe, aktywne metody uczenia się. Zdaniem założycieli organizacji znakomitą, a niedocenianą w Polsce rolę może i powinna obok edukacji formalnej, obecnej w szkole czy na uczelni, odegrać edukacja nieformalna. Zakłada ona ustawiczny i wszechstronny rozwój człowieka, w oparciu o partnerskie relacje między nauczycielem i uczniem. Oprócz tego wyznacznika edukacja nieformalna kładzie silny nacisk na pracę grupową i zaangażowanie zarówno strony odbierającej, jak i przekazującej wiedzę.
- Szczególnie zależy nam na rozwoju muzycznym dzieci – mówi Jolanta Gawryłkiewicz, Prezes Fundacji. – Praktykujemy i staramy się rozpowszechniać nowatorską teorię uczenia się muzyki, której twórcą jest prof. Edwin Elias Gordon. Chcemy, aby edukacja muzyczna w Polsce przekształciła się z obecnej, mało efektywnej w sprawdzoną i twórczą formę.
Fundacja Kreatywnej Edukacji została przyjęta w poczet organizacji członkowskich Federacji uchwałą Zarządu Federacji z 11. maja 2012 roku. O procedurze przystępowania do Federacji można przeczytać tutaj.