Aktualności

2016-03-18 Fundacja Court Watch Polska została członkiem Federacji

Do grona organizacji członkowskich Federacji dołączyła Fundacja Court Watch Polska, której pionierskie działania na rzecz pozytywnych zmian w polskim wymiarze sprawiedliwości są znane i doceniane w kraju i zagranicą.

Dwa największe przedsięwzięcia Fundacji to Obywatelski Monitoringu Sądów oraz budowanie Centrów Sprawiedliwości Naprawczej. Mówią o sobie: „Zauważyliśmy, że ludzie często nie czują się w sądach właściwie traktowani, a przestępcy są nieadekwatnie karani. Chcemy, żeby każdy był w sądzie szanowany i wyszedł z niego z poczuciem sprawiedliwości”.

Co roku ponad 500 wolontariuszy Fundacji obserwuje rozprawy sądowe w całej Polsce. Na tej podstawie powstają raporty, prowadzone są szkolenia dla sędziów. „Jesteśmy głosem obywateli w sądach i Ministerstwie Sprawiedliwości. Nasz program obserwacji rozpraw jest największy na świecie, a organizacje międzynarodowe promują nasze doświadczenia w innych krajach. Na poziomie lokalnym budujemy Centra Sprawiedliwości Naprawczej, dzięki którym przestępcy odpracowują wyrządzone szkody i uzyskują pomoc w powrocie na łono społeczeństwa.”

Fundacja powstała w kwietniu 2010 roku, jej siedzibą jest Toruń, a działania prowadzone są na terenie całego kraju. Od ubiegłego roku Fundacja posiada status organizacji pożytku publicznego.

Wraz z przystąpieniem Fundacji Court Watch Polska liczba organizacji członkowskich Federacji wzrosła do 26.