Aktualności

2016-07-11 Forum NGO: podsumowanie i materiały

Regionalne spotkanie kujawsko-pomorskich organizacji pozarządowych w 2016 roku - XVII Forum NGO - zgromadziło ponad 140 uczestników z ponad 80 organizacji. Forum było okazją do dzielenia się wiedzą, spotkań, dyskusji, integracji, a także do wyróżnienia „Proobywatelskich samorządów” oraz do wyłonienia laureatów konkursu „Wolontariat w akcji 2016”. Organizatorem Forum była Federacja.

W zakładce „XVII Forum NGO” zamieściliśmy informacje o przebiegu i wydarzeniach Forum, materiały z Forum (prezentacje i ustalenia z poszczególnych grup tematycznych), relację filmową, jak też mapę inicjatyw pozarządowych zgłoszonych podczas Forum przez jego uczestników.

Zapraszamy do zapoznania się!