Aktualności

2017-10-16 Forum Konsultacyjne - spotkanie gmin-uczestników projektu
Photo by Ricardo Rodríguez, freeimages.com

Pierwsze Forum Konsultacyjne, czyli spotkanie gmin-uczestników projektu "Dobre konsultacje, dobry plan" odbędzie się w Toruniu, 8 i 9 listopada br. Spotkanie poświęcimy dzieleniu się doświadczeniami z realizacji konsultacji społecznych w obszarze planowania przestrzennego w gminach uczestniczących w projekcie oraz kilku zagadnieniom ważnym dla planowania przestrzennego i konsultacji społecznych.

Przypomnijmy, że projekt „Dobre konsultacje, dobry plan”, który Federacja realizuje wspólnie z Fundacją Stabilo obejmuje cztery województwa i jego uczestnikiami jest 26 gmin - każda z gmin otrzymuje od Federacji grant na realizację konkretnego procesu konsultacyjnego. Proces ten przygotowywany jest podczas warsztatu, organizowanego odrębnie dla każdej gminy.

Ponieważ doświadczenia z prowadzenia konsultacji są bardzo różne, a wnioski z nich płynące mogą pomóc w przyszłych procesach konsultacyjnych wielu innym instytucjom, dla uczestników projektu organizujemy Forum Konsultacyjne - miejsce dyskusji, wymiany doświadczeń i sieciowania osób i podmiotów zaangażowanych w konsultacje społeczne. Uczestnikom zapewniamy materiały konferencyjne, wyżywienie i nocleg, a także zwracamy koszt przejazdu na Forum.

W programie Forum, obok części poświęconej wymianie praktyk z realizacji konsultacji znalazły się także spotkania tematyczne poświęcone, m.in. celowości stosowania badań ankietowych w procesie planowania rozwoju, problemom badania i oceny ładu przestrzennego, wykorzystaniu ewaluacji w planowaniu przestrzennym oraz kierunkom prac nad kodeksem urbanistyczno-budowlanym.

Program Pierwszego Forum Konsultacyjnego >>
Aktywny formularz zgłoszenia do udziału w Forum (strona rejestracji) >>