Aktualności

2012-10-08 Federacyjne Laboratorium pomysłów i działań

Zasada współpracy partnerskiej rzadko jest wcielana w życie, a ożywić udaje się ją jedynie ‘od święta’. Najczęściej ożywienie polega na ubieganiu się o środki finansowe przez organizacje oraz na swoistej ‘żonglerce’ administracji w umiejętnym podziale finansowego tortu. Dlaczego? Rzadko myślimy o rozwoju współpracy, a jeszcze rzadziej włączamy się w społeczne konsultacje dokumentów, które nas jako III sektor i obywateli dotyczą, zapominamy, że poza współpracą finansową jest wiele wymiarów wymagających zainteresowania i interwencji. Jakie to kwestie i jak można je podejmować? Dyskusję na tak postawione pytania zaproponowała Federacja.

‘Metody współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych’ – to temat spotkania członków zespołu eksperckiego Kujawsko-Pomorskiej Federacji Organizacji Pozarządowych z Torunia i przedstawicieli administracji, które odbyło się w dn. 27-28 września br. Nie szkolenie, nie konferencja, zatem co to było? Spotkanie miało konwencję „Laboratorium pomysłów i działań” w zakresie efektywnej współpracy sektora pozarządowego i samorządowego, dotyczyło m.in. indeksu przyjaznego samorządu i partycypacji obywatelskiej.

 

Uczestnikami laboratorium moderowanego przez Kubę Wygnańskiego (Pracownia Badań i Innowacji Społecznych ‘Stocznia’) byli członkowie zespołu eksperckiego Federacji oraz osoby odpowiedzialne za współpracę z organizacjami pozarządowymi w samorządach Bydgoszczy, Torunia, powiatów bydgoskiego i tucholskiego oraz gminy Dobrcz. – Warsztaty miały charakter praktycznej wymiany doświadczeń i projektowania nowych, innowacyjnych rozwiązań dla samorządów wszystkich szczebli administracyjnych, a dzięki uczestnictwu osób odpowiedzialnych m.in. za tworzenie i realizację programów współpracy samorządów z organizacjami pozarządowymi, pełnomocników ds. organizacji pozarządowych oraz liderów NGO posiadało dwie z pozoru trudne do połączenia cechy:  było wizjonerskie i oparte o realia zarazem – opowiada Janusz Wiśniewski, koordynator zespołu eksperckiego Federacji.

Dwudniowe spotkanie poświęcone było konstruktywnej dyskusji o stosowaniu różnorodnych metod i technik współpracy, praktycznemu omówieniu i projektowaniu wdrożenia takich narzędzi współpracy, które w zdecydowanie większym stopniu zaangażują oba sektory, a także mieszkańców lokalnych społeczności. Wymiana doświadczeń i pomysłów w tym zakresie daje nadzieję, że np. sondaże deliberatywne czy budżety partycypacyjne nie pozostaną jedynie hasłami w podręcznikach. Spotkanie zainicjowane przez Federację wskazuje, że jest duży potencjał i gotowość do podejmowania trudnych i potrzebnych działań po obu stronach ‘areny’ współpracy.

Sektor pozarządowy i publiczny mają wiele do ulepszania w sferze współdziałania zarówno w gminach, powiatach, jak i regionie. Jak w sposób transparentny i konstruktywny włączać organizacje pozarządowe i mieszkańców lokalnych środowisk do współtworzenia polityk publicznych? – Nie przestajemy rozmawiać o tych kwestiach – podsumowuje Janusz Wiśniewski. – Nasze kolejne laboratorium dotyczyć będzie konsultacji społecznych i wezmą w nim udział przedstawiciele także innych samorządów z regionu. Tym samym grupa innowatorów społecznych poszerza się o nowe osoby, a mapa ponadprzeciętnie aktywnych samorządów i instytucji publicznych oraz NGOsów staje się coraz bogatsza.