Aktualności

2012-06-06 Federacja zaprasza na Forum NGO

Zapraszamy fundacje i stowarzyszenia z województwa kujawsko-pomorskiego do udziału w XIII Forum Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Tegoroczne Forum pod hasłem „Działasz społecznie? Działaj skutecznie!” odbędzie się 26 czerwca 2012 roku w Bydgoszczy, jest organizowane przez Kujawsko-Pomorską Federację Organizacji Pozarządowych pod patronatem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Piotra Całbeckiego.

Forum ma inny przebieg niż dotychczas - tematy Forum zostały wybrane wspólnie przez organizacje z województwa. Nie będą to wykłady, ale spotkania dyskusyjne (w czterech grupach). W każdej z grup powstanie wspólne stanowisko organizacji (rekomendacja lub postulat). Wynikać ono będzie z dyskusji i zaangażowania uczestników. Tym samym, po raz pierwszy kujawsko-pomorskie organizacje wspólnie wypowiedzą się   w ważnych dla nich sprawach. Nasze postulaty przekażemy do mediów, samorządów i instytucji biznesu.   Natomiast w drugiej części Forum - w odpowiedzi na propozycje organizacji - odbędą się spotkania tematyczne ze specjalistami, które mają pomóc w prowadzeniu działalności pozarządowej.

Chcemy, żeby Forum nie było tylko kolejnym spotkaniem organizacji, ale żeby wspólnie ustalone stanowiska wyznaczały kierunki rozwoju sektora w naszym województwie.

Na zgłoszenia czekamy do 22 czerwca 2012 roku. Uczestnikom zwracamy koszty dojazdu do Bydgoszczy. W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mail.

Serdecznie zapraszamy do udziału!

Do pobrania:
Program Forum
Karta zgłoszenia na Forum


XIII Forum Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego
jest finansowane ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego.