Aktualności

2012-04-16 Federacja wskazuje jak osiągać stabilność NGO

Jak osiągnąć stabilność finansową i kadrową w organizacji pozarządowej?

Odpowiedź na to pytanie będzie mógł uzyskać każdy przedstawiciel organizacji pozarządowej dzięki szkoleniom organizowanym przez Kujawsko-Pomorską Federację Organizacji Pozarządowych.

Szkolenie poprowadzą członkowie Zespołu Eksperckiego Federacji (liderzy prężnie działających fundacji i stowarzyszeń z regionu), którzy podzielą się doświadczeniami jak ich podmioty, pomimo napotykanych trudności, działają coraz bardziej efektywnie i profesjonalnie.

  • Stabilność finansowa organizacji (część I) omawiana będzie w kontekście praktycznego modelu pozyskiwania środków finansowanych i pozafinansowych w NGO, dywersyfikacji źródeł jako stabilnego systemu finansowego organizacji.
  • Stabilność kadrowa organizacji (część II) to tematyka skutecznego i motywującego zarządzania oraz przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu liderów, pracowników i wolontariuszy NGO.

Szkolenia są bezpłatne (zapewniamy materiały szkoleniowe, przerwy kawowe i lunch), skierowane do przedstawicieli stowarzyszeń i fundacji z województwa kujawsko-pomorskiego i odbędą się:
- w dniu 15 maja 2012 roku (wtorek) w Brodnicy;
- w dniu 17 maja 2012 roku (czwartek) we Włocławku;
- w dniu 22 maja 2012 roku (wtorek) w InowrocławiuDodatkowo organizujemy również bezpłatne spotkania doradcze ze specjalistami, które odbędą się następnego dnia po szkoleniu.

Spotkanie z radcą prawnym (w godz. od 9.00 - 12.15) dotyczyć będzie:
- omówienia prawnych aspektów umów zawieranych przez organizacje pozarządowe (np. umowy najmu/kadrowe/umowy o dofinansowanie/wolontariatu);
Po spotkaniu z radcą prawnym istnieje możliwość udziału w bezpłatnych indywidualnych konsultacjach (dotyczących weryfikacji przez radcę prawnego umów, jakimi konkretne organizacje się posługują, np. umowy o pracę, wolontaryjne oraz innych kwestii prawnych dotyczących poszczególnych podmiotów).

Spotkanie ze specjalistą ds. pozyskiwania środków finansowych (w godz. od 12.30-16.15) dotyczyć będzie:
- przeglądu aktualnie dostępnych źródeł finansowania dla organizacji pozarządowych.


 

Warunkiem zakwalifikowania się do udziału w szkoleniu lub doradztwie jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia na numer faksu 56 652 23 56 bądź e-mailem na adres federacja@federacja-ngo.pl. Liczba miejsc jest ograniczona, dlatego o przyjęciu decyduje data zgłoszenia.

Możliwy jest udział we wszystkich formach wsparcia bądź też w wybranej!

Karta zgłoszenia - szkolenie w Brodnicy
Karta zgłoszenia - szkolenie we Włocławku
Karta zgłoszenia - szkolenie w Inowrocławiu

 

Szkolenia realizowane w ramach projektu „Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych – rzecznik organizacji i partner we współpracy międzysektorowej” (Więcej o projekcie>>>).