Aktualności

2014-12-08 Federacja w Sejmiku NGO

W regionie trwają wybory do Sejmiku Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Każdy powiat mieć będzie w nim swoich przedstawicieli. Wśród wybranych delegatów z Torunia są przedstawiciele Federacji.

Sejmik NGO to próba tworzenia reprezentacji III sektora i płaszczyzny do wspólnych działań dla kujawsko-pomorskich organizacji. W listopadzie i grudniu trwają wybory reprezentantów NGO do tego gremium na kolejną, czteroletnią kadencję. Każdy powiat ziemski mieć będzie w nim po 1 przedstawicielu (i zastępcy), a powiaty grodzkie po 2 przedstawicieli (i odpowiednio dwóch zastępców). Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych nie miała dotąd reprezentantów w Sejmiku.

Dzisiaj, 08. grudnia odbyło się głosowanie na delegatów z Torunia. W głosowaniu uczestniczyło 25 organizacji, które wybierały spośród 6 zgłoszonych wcześniej kandydatów. W wyniku wyborów, podczas których przeprowadzono tajne głosowanie i jawne liczenie głosów, delegatami zostali Ewelina Wojciechowska z Toruńskiej Inicjatywy Obywatelskiej oraz Jan M. Grabowski, prezes zarządu Federacji. Natomiast najwięcej głosów spośród kandydatów na zastępców delegatów uzyskała Janina Mirończuk z Fundacji Światło, organizacji członkowskiej Federacji. Drugim z zastępców wybrano Michała Rosińskiego z Toruńskiego Klub Sportu Osób Niepełnosprawnych.

Zgodnie z założeniami funkcjonowania Sejmiku, praca w Sejmiku ma charaker społeczny, a od jego członków oczekuje się dużego zaangażowania w sprawy społeczne, ogólnej wiedzy dotyczącej trzeciego sektora w Polsce i w regionie oraz umiejętności wyjścia poza interesy własnej organizacji.

Pierwsze posiedzenie Sejmiku odbędzie się w styczniu 2015 roku. Więcej o wyborach do Sejmiku NGO tutaj >>>