Aktualności

2013-01-08 Federacja przystępuje do Federacji

Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych została członkiem OFOP, czyli Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych.

OFOP swoją misje definiuje jako budowanie silnego i wiarygodnego sektora pozarządowego jako niezbędnego elementu istnienia społeczeństwa obywatelskiego. Zrzesza obecnie 118 organizacji i aktywnie uczestniczy w działaniach na rzecz III sektora na szczeblu ogólnopolskim.

Teraz OFOP wspierany będzie przez Kujawsko-Pomorską Federację Organizacji Pozarządowych, a Federacja przez... OFOP.