Aktualności

2016-03-16 Federacja przygotuje Forum NGO 2016

XVII Forum Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego zorganizuje Federacja. Zgodnie z kilkuletnią praktyką, regionalne Forum NGO realizowane jest przez organizację z województwa wyłanianą w konkursie organizowanym przez Urząd Marszałkowski.
Dzisiaj Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu ogłosiło wyniki konkursu na zorganizowanie i przeprowadzenie tegorocznego Forum, które wskazują Federację jako realizatora przedsięwzięcia.

XVII Forum NGO zaplanowane jest na czerwiec i odbędzie się w Toruniu. Przygotowując Forum, Federacja powoła Grupę Inicjatywną, która zaproponuje program Forum i skonsultuje go ze środowiskiem pozarządowym regionu. To od wyników ustaleń i konsultacji zależeć będą tematy oraz przebieg Forum. Na pewno w programie Forum znajdzie się ogłoszenie wyników konkursu „Wolontariat w akcji” oraz wskazanie laureatów wyróżnienia „Proobywatelski samorząd”. O szczegółach napiszemy wkrótce. Wyniki konkursu na realizację Forum zobaczyć można tutaj >>>